Satellite Souls

I woke up this morning while the night
was slowly loosening its last embrace
leaving her sorrows in a million diamonds
on the grass and as the sun is setting they
too will soon have to surrender their richness
in safekeeping to the smiling moon and both
today are travellers on different paths but
should they meet for a brief moment out of
the darkness an eternal treasure will instantly
enlighten our satellite souls.

Zoals

Zoals je luistert, spreekt en voelt, zoals
je kijkt en lacht, zoals er tranen zijn, zoals
je armen en je handen, zoals je vingers
zachtjes en zoals je adem  en je hart,
zoals je bloed doorheen je aders, zoals
je moeder en je vader, zoals je bent en
wandelt in het gras en op het water, zoals
je aan de hemel schittert en zoals je
in enkele wolken woont, je langzaam
omdraaien zoals dat uit je schaduw blijkt,
je  zwemmen in een bed van bloemen en
zoals je geur nu door de kamer danst, zoals
je zitten onbeweeglijk, je fluisteren zoals de
nacht, stil, donker zo aanwezig, en je schijnen,
je verlichten doorheen sluiers, zoals je zweven,
je fladderen rond alle vlinderbomen, O, zoals
je bent, zo ben je nu, zo wakker hier in mij.

%d bloggers liken dit: