I Ching Millefolium

ACHILLEA MILLEFOLIUM (in memory of Han Boering)

Today the millefolium
is flourishing in the garden,
its leaves impossible to count,
its colours of amazing beauty,
just as many visiting,
tasted their smell
like as a huge one 100,
talking in strange tongues
it seemed like Babylon
they asked a lot of questions
but still the same sun shone on all
and all of them,
without much thought,
they picked a stalk
and 50 then were left behind
and then came 1
gathering their catch
what questions then were left to them?
and to what colour then
was their attention drawn?
what smell kept burning in their eyes?
yet all of them are singing
to the selfsame melody,
and all of them are lavished
by the selfsame well
So as today the fish
around, around are dancing
as princes and princesses,
so once spoke Apollonious:
“though this be madness,
yet there’s method in it”

Today the millefolium
is flourishing in the garden,
gripping then the looking,
and shrouded then the memory,
what use in counting if the sum is known?
Today this monument
is flourishing in the garden,
built for eternities,
invisibly with hands constructed,
we watch, we cannot understand
as 1 who knows:
“nowhere is there a habitat for answers,
for those who only seek solutions”
why not then to the garden disappear
where now the millefolium resides
the home of 1000 questions now,
like as a huge one 100,
and where all stalks, once counted,
this answer offer:
“the woman here, dwells in the centre,
and nourishment will follow
when bonds in families
will shine out clear and bright,
that’s how connexion grows”

Today the millefolium
is flourishing in the garden,
the questioning is over,
and Love is growing.

(Ps: The counting of dried branches of the Achillea Millefolium is used as an ancient method to consult the “I Ching”, the Chinese “Book of Changes”. I wrote the poem to honour Han Boering, Dutch I Ching Master, who passed away in June, 2015). He wrote outstanding books on the matter, and was an expert in explaining and advising those who came for questions and answers.)

Duizendblad – Afscheid van Han Boering

Duizend 008

Gisteren afscheid genomen van een dierbare vriend in Alkmaar: HAN BOERING. In mijn ogen de grootste I Ching autoriteit in de Lage Landen (en daarbuiten). Naast en voor hem, in zijn wonderbaarlijke werkkamer las ik dit gedicht voor, dat eigenlijk over hem gaat. Ik mag gerust stellen dat hij voor mij een vaderlijke mentor was (en is en blijft). Passend eerbetoon op Vaderdag. Zijn boek(en) raad ik iedereen ten zeerste aan, ze lezen als een roman, wie erin slaagt om het in-gewikkelde op begrijpelijke en heldere manier te ont-wikkelen getuigt van waar Meesterschap. Adieu Han, ik wandel opnieuw met je door de wind langs de branding in Bergen aan Zee​.

DUIZENDBLAD

Vandaag bloeit in de tuin het 1000blad,
de bladeren waren niet te tellen, de kleuren
wonderschoon. Evenzoveel bezoekers  proefden
van hun geur zoals een grote 100. Zij spraken
vreemde talen, het leek wel Babylon, zij stelden
vele vragen, toch scheen voor allen net dezelfde
zon. Zij plukten allen achteloos een stengel,
bleven met 50 achter, toen kwam er 1, en die
verzamelde hun vangst. Met welke vragen bleven
zij toen achter? Welk blad werd toen beschreven,
naar welke kleur ging toen hun voorkeur uit en
welke geur bleef op hun netvlies branden? Nochtans
zingen zij samen op dezelfde melodie, drinken zij
allen van dezelfde bron. Zoals vandaag de
vissers in het ronde dansen, als prinsen en
prinsessen , zo sprak ooit Apollonius: “Though
this be madness, yet there is method in it”.
Vandaag bloeit in de tuin het 1000blad,
geboeid wordt dan het kijken, gesluierd de
herinnering. Waarom nog tellen als de som
geweten is? Vandaag bloeit in de tuin dit
monument: gebouwd voor eeuwigheden,
opgetrokken met handen in onzichtbaarheid.
Wij kijken onbegrijpend toe als 1 die weet dat
antwoorden nergens te vinden zijn voor wie
oplossend zoekt. Waarom dan niet verdwijnen
in de tuin, waar nu het 1000blad vertoeft,
waar 1000 vragen wonen als een grote 100,
waar alle stengels eens geteld dit antwoord
bieden: de vrouw staat hier centraal, en
voeding komt als in families banden helder
staan en uitgelicht, zo groeit verbondenheid.
Vandaag bloeit in de tuin het 1000blad,
het vragen is er klaar, de Liefde groeiend.

I Ching reading with Han Boering (Dutch + English subtitles)

This is a reading with Dutch expert & I Ching Master Han Boering, author of several outstanding books on the matter. It was filmed by director & documentary maker Pieter Jan Ardies (see: http://www.freedom-seeker.com/) who also formulated the question, see the original footage (without subtitles) here: https://vimeo.com/59695809

(start play & then click down right rectangular symbol for English subtitles by myself)

The Flames Of Change

This an I Ching reading inspired by something that happened two years ago. While ordening files on my computer, I stumbled on a 1min video I recorded in 2010 while attending a great joyful fire party in open air. I filmed the fire itself, but it wasn’t until now that I noticed a detail that didn’t strike me then. In the video below I included it and you can find out my thoughts & the connection with the I Ching on this remarkable coincidence. It proves to show that our vision on Time too often is limited by our restricted views on its development. Take your “time” 😉 , it’s a 22m22s video, andt that’s not a coincidence either, since afterwards I noticed it was the 22nd video I uploaded on Youtube 🙂The Flames Of Change 🙂

Fire Dance 🙂

Duizendblad

(bij het raadplegen van de I Tjing)

Vandaag bloeit in de tuin het 1000blad,
de bladeren waren niet te tellen,
de kleuren wonderschoon.
Evenzoveel bezoekers  proefden
van hun geur zoals een grote 100.
Zij spraken vreemde talen,
het leek wel Babylon,
zij stelden vele vragen,
toch scheen voor allen net dezelfde zon.

Zij plukten allen achteloos een stengel,
bleven met 50 achter,
toen kwam er 1,
en die verzamelde hun vangst.

Met welke vragen bleven zij toen achter?
Welk blad werd toen beschreven,
naar welke kleur ging toen
hun voorkeur uit en
welke geur bleef op hun netvlies branden?
Nochtans zingen zij samen op dezelfde melodie,
drinken zij allen van dezelfde bron.

Zoals vandaag de vissers in het ronde
dansen, als prinsen en prinsessen,
zo sprak ooit Polonius:
“Though this be madness, yet there is method in it”.

Vandaag bloeit in de tuin het 1000blad,
geboeid wordt dan het kijken,
gesluierd de herinnering.

Waarom nog tellen als de som geweten is?
Vandaag bloeit in de tuin dit monument:
gebouwd voor eeuwigheden,
opgetrokken met handen in onzichtbaarheid.

Wij kijken onbegrijpend toe als 1
die weet dat antwoorden nergens te vinden
zijn voor wie oplossend zoekt.

Waarom dan niet verdwijnen in de tuin,
waar nu het 1000blad vertoeft,
waar 1000 vragen wonen als een grote 100,
waar alle stengels eens geteld dit antwoord bieden:

de vrouw staat hier centraal,
en voeding komt als in families banden
helder staan en uitgelicht,
zo groeit verbondenheid.

Vandaag bloeit in de tuin het 1000blad,
het vragen is er klaar,
de Liefde groeiend.

(Het raadplegen van de I Tjing met de stengels van het duizendblad ~Achillea Millefolium~ is één van de oudste methodes om 1 van de 64 hexagrammen een licht te laten schijnen op de gestelde vraag. Daarenboven vereist dit een grote concentratie om de tel niet kwijt te raken. Omdat het hele proces wel wat tijd in beslag neemt (i.t.t. tot het snellere muntjes gooien), is het een zeer geschikte manier van meditatie)

ps: het Engelse intermezzo komt uit Shakespeare, “Hamlet”, Act II, Scene 2

%d bloggers liken dit: