Ten Hemel Vaart

 

Zoals je schrijft zo wil ik
met je praten, helder Blauw
op Wit, zo klaar als water
dat gelukkig klatert eindeloos.
Zo diep is het verlangen dat
ik met je delen wil, zo zuiver
dit bewonderd drijven in de
hemel van je ogen. Je voedsel
zal me sterken 1000-voudig,
meer zelfs, zal me eeuwig
sterken want zo lang ben je
bij mij. Geen twijfel over dit
voortdurend weten, geen
oordeel wordt gesproken enkel
een stromend luisteren vanuit
een Bron die eindigt noch
begint, zoals de wolken varen
in een hemelbed, zo zal ik
met je dansen op de tonen
van dit Liefdeslied.

(15/8 Maria Hemelvaart)
(geschreven te Banneux ~bij een koffie in de ‘Esplanade’)

(afbeelding via http://www.marypages.com )

Kathedraal

Want is het niet van eeuwigheid geleden
dat wij elkaar ontmoetten, en hier zien wij
elkaar alsof het gisteren was, de wind waait
over, rond mij heen en kleurt mijn adem
als een sneeuwgordijn, je stem klinkt zo
vertrouwd, je wist dat ik je wachtte, alsof
de beer zijn winterhol verliet en rond de
toren dansen kwam, en het werd warm
en warmer tot het vuur begon te branden,
het vuur dat je mij aanbiedt hier, met bei
je armen, en ik kan er schuilen voor de
wind die als een sneeuwgordijn mijn adem
laat weerklinken in deze vroege nacht,
O toren, lieve toren, jij wijst mij de weg
en zelfs al ben ik dan verloren, nog steeds
blijft er dat sneeuwgordijn waarin ik wonen
kan en zijn.

(geschreven te Mechelen op een winteravond
aan de voet van de Sint-Romboutskathedraal)

Charter Of Our Lady Of The Rainbow Roses

Originally I wrote these words as a “Charter”, & as most of my poetry these words came ‘inspired’, as in the Latin ‘in’ + ‘spirare’ = breathed into > it’s what incessantly calls me to be expressed by the Alma Mater, Womb of Being. This Charter is meant to serve as the basis of what might once become a school. Today I dedicate these words  to the victims of the Norway Massacre & all innocent victims of violence, unjustice and deprivation worldwide.

AVE MARIA ~ Prayer To Our Lady Of The Rainbow Roses

11 Times 2:

1.   Find the Silence In Your Father’s Words
2.   Go With Passion, Motherly
3.   Consume The Neverending, The Flaming Fire 0f Your Heart
4.   Burn Desire With A Golden Touch
5.   Walk With Wind And Carrying Clouds
6.   Dance With Words And Not To Speak
7.   Change With Seasons In Eternity
8.   Build A Home 0n Water Drown In Tears
9.   Fly With Wings, Never Descend, Still Walk On Earth
10. Watch The Sunrise Of Your Innate Being
11. Laugh, Love, Never Leave

AVE ~ AMEN

Music: “Noble Silence”, Bert Evens (Composition & Tenor Flute)

Production & Photopgraphy: http://www.boutman.com
(Pictures taken @ Garden Shrine)

Bernadette

Vuur heeft voedsel nodig, maakt dan
Licht en spreekt over de verste sterren
heen. En zo leggen we voorraden aan
zodat we warmte krijgen, zodat ons
Hart kan blijven kloppen, bloed stroomt
af en aan, O ja, het Vuur heeft voedsel
nodig, en toch zijn we hier aangeland,
wie heeft dan onze voorraad aangelegd?
Als ik Je voeten kus weet ik het weer: zoals
het water stromen kan uit bronnen aan
het oog onttrokken zo is het ook met Jou:
Je bent onuitputtelijk, een waterput waar
van Jij enkel weet hoe diep de bodem al
dit weten draagt, ja waarlijk: Vuur heeft
voedsel nodig, want hoe was ik hier anders
aangeland?

Prayer to Saint Rumbold

On July 1st, we celebrate my patron’s feast: Saint Rumbold (Sint Rombout). A cathedral was built in his honour at Mechelen (Malines), Belgium, dating back to the 13th Century AD. His name means: rom= “wide, spacious, reknown, famous’ + bold = “bold, brave”

Therefore, I say a special prayer for all of us:

Today I come to Thee,
Saint Rumbold,
I offer You my Love,

grant me Your Blessing,
make me worthy
to live up to Your Name,

that I may equally be:
righteous, bold and brave,

especially in my darkest hours.
I pray to you to intercede
before
The Almighty,
to protect and guide

me, my loved ones,
and everyone in need of
Love, strength and courage.

Blessed are You,
Saint Rumbold,

I honor Thee and kneel
before You,
You,
Wise, Brave and Bold
Prophet Of The Soul,

grant me Your Vista.

PAX TIBI. AMEN.


Saint-Rumbold’s Cathedral, Mechelen (Malines), Belgium, detail from a painting my father, Ferdinand Vercnocke, made at my request (see more here)

Vandaag kom ik tot U,
Heilige Rombout,
Ik bied U mijn Liefde,
verleen mij Uw Zegen,
maak dat ik waardig ben
te leven naar Uw Naam,
en dat ik ook moge zijn:
rechtschapen,
moedig en dapper,
en zeker in ’t donkerst
mijner uren.

Ik bid om Uw Voorspraak
bij de Allerhoogste,
tot bescherming en leiding
voor mij, mijn dierbaren,
en allen die nood hebben
aan Liefde, Kracht en Moed.
Gezegend zijt Gij,
Heilige Rombout,
ik eer U, kniel voor U,
Gij, de Wijze, de Dappere,
de Stoutmoedige
Profeet van de Ziel,
schenk mij Uw Vergezicht.

PAX TIBI. AMEN

Legend

The legend tells us how Saint Rombout built a little church in Mechelen, and paid the workers more than their due. This aroused the rumour that he was very rich. When the Saint found out that one of his parishioners was cheating on his wife, he confronted him with the truth. The man was not pleased, and together with a ‘fellow in crime’ he forged a plan to murder the Saint and steal his money. After they killed him, they found out he was not so rich after all, and threw his body in the river. Instantly a bright light, as a spear from heaven, marked the spot where the Saint’s body was afloat. The killers fled, never to be apprehended.
The parishioners, overwhelmed with this sign, treated the body as if it were Jesus himself, and buried it in a prominent place in the church that the beloved Saint had build. Soon afterwards miracles and instant healings started, and to this day the cathedral  to believers and pilgrims is a local Lourdes, praying to Saint Rombout to grant them a favour.

Scientific research

The remains of Saint Rombout are kept in a shrine at his Cathedral, and just recently it was opened and investiged by scientists using the C14 method to date the evidence.
The scientist forensic work links the evidence to a man between 30/40 years of age and approx 6 feet tall, suffering rachitis, but cured. His death is almost certainly to be situated between 580 AD and 655 AD. Other evidence points out that the man must have lived in a monastery, and taking into consideration the remarkable state of the remains and other findings, one can conclude that this would be a very close match to the Saint in question.

My Patron Saint

In Belgium we commemorate Saint Rombout on July 1st. The coincidence here is that I was born exactly a month earlier, on June 1st. So, each year on July 1st I pray to my patron Saint @ 1pm (13:00h) –I was born 1am ;-)  ) for his blessing and I invite all my beloved ones and friends to pray with me, wherever they are. If I can, I pray at the site of Our Lady Of Lourdes, in Humbeek, Belgium, since it is a beautiful and inspiring place, next to the river, and Humbeek has Saint Rombout as patron Saint too! There I can combine both my Father’s and my Mother’s calling :-)
Sometimes, I pray at Saint-Rombout’s Cathedral, or just at any suitable place when I’m ”on the road”.

To read more, click here.

Ave, Namaste, Pax Tibi

Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Rumbold%27s_Cathedral
http://www.sintromboutstoren.be/rombout.php (full story on the murder of Sint Rombout – in Dutch)

%d bloggers liken dit: