Wenteling

We zullen altijd in de wenteling der Aarde
Vuur doen branden, zoals vlammen door
de wind het pad van vreugde vinden, zoals
in verre horizonten stemmen klinken van
wat aan de overkant werd toegeschreeuwd,
ze slapen niet, ze slapen nooit, ze zoeken
enkel wederwoord, en oor, een Hart, een
Ziel om gaten op te vullen die  de golven
in de duinen sloegen, O, wat is het stil, zo
stil dat ik nu in je kan, je bent, je bent er
niet en toch zie ik hoe in de wenteling der
Aarde alle leven brandt.

(Geschreven op bezoek bij Paul Antipoff, 46,
reeds 18 jaar verlamd ~polio, maar een
bezield mens & schrijver met helende kracht)

ps: de foto is getrokken met flits door het venster
van het kapelletje naast Paul’s huis

Bezieling

Er is een Woord dat van bezieling spreekt,
het wordt gefluisterd en wie dan onbevangen
luistert naar wat door wind wordt ingeblazen
zal zich in gevouwen stilte zacht verbazen:
het spreekt niet van opstandigheid, het laat
de adem van het leven over zich de handen
leggen zoals golven over zand en die dan
glinsterend daarin de regenbogen laten
schitteren die horizon aan horizon verbinden,
het voelt als nooit tevoren, alsof een hemels
alfabet zich op het strand te rusten legt en daar
geduldig op jouw lezen wacht tot jij betekenis
blaast, zoals de wind die net nog van bezieling sprak.
Dit Woord, dit weten is een mantel en jouw dragen
zal verwarmen tot ver voorbij de eeuwigheid,
tot ver voorbij het hemels klinken van de stemmen
die nu aansporen tot wederwoord, O ja,
er is een Woord dat van bezieling spreekt,
het woord dat aan jouw lippen vraagt
het naar het Hart te dragen, het Woord
dat als een kind gekoesterd in de moederschoot
ontwaken zal wanneer jouw roeping dan
het spreken wordt waarop geboorte
het vervullend antwoord is.

(Egenhoven, Radio Maria, 28-10-2011)

 

Vonk

Er is een vonk die in ons Hart
van Vreugde spreekt en die daar
werd geplant door Handen die
onzichtbaar voor het blote oog
Hun Liefde uitstrooien in rode
regenbogen van eeuwigdurend
Vorstelijk Vuur, er is een Vonk
die wacht op onze handen om
dan samen te ontbranden, er is
een Vonk, die Vuur zal worden,
vlammend van vervuld verlangen,
herinnering aan Handen die in
Voortdurende Aanwezigheid alle
Hoop en alle Liefde dragen, en
daarin het Vuur dat alle tranen
oplost, heelt, genezing brengt,
ons over alle tijden heen tot aan
de Hemelpoorten voert, vervoerd,
tot de ontmoeting met het Ene
enigmakend Vuur, waarin het
Woord wordt opgenomen en
ons spreken dan verstilt tot een
dankbaar gebed van  overgave,
in herkenning van wat altijd
Is, en nog zal Zijn als wij dit
Huis verlaten, er is een Vonk
die in ons Hart van Vreugde
spreekt, een Vonk die  wacht
op onze handen om samen te
ontbranden.

Dreaming Heart ~ Corazòn Soñando

(Poem in 7 languages)

Corazòn soñando (Espanol)

Un sueño no es ningùn secreto,
ningùn tesoro para conservar
en solitario en un sòtano, no,
es Madre, son Almas Gemelas,
que sigue repitiendo sir parar,
rogandole que le exponga
en el cuarto del Corazòn
para que asì Padre, el innato
deseo del Hermano pueda
revelarse sin dolor.

Del-e Khabi (Farsi)

Khab chize ghajimi nist, na gandj
ke baiast ghajem kand dar amari na,
Maudar-e, khabare roh ke bedone
kafi bar migarde, da-ah mikone
dar draghe del ke be hame betone
neskon bede ke pedar, baradar
yek areroje be donja omaderan
neskon bede.

Dromend Hart (Nederlands)

Een droom is geen geheim, noch schat om
eenzaam te bewaren in een kelderkamer,
nee, het is Moeder, Zuster Ziel die zich
onophoudelijk blijft  herhalen, bidden
hem in de kamer van het Hart tentoon
te spreiden zodat Vader, Broeders ingeboren
wens, zich moeiteloos kan openbaren

Coeur Rêvant (Français)

Un rêve n’est ni secret, ni trésor
à conserver en solitaire dans une cave,
non, c’est Mère, Âme soeur, répétant
continuellement, priant s’ouvrir au fond du coeur
de sorte que Père, l’inné désir de Frère,
puisse se révéler sans peine.

Dreaming Heart (English)

A dream is not a secret, nor a treasure
to be hidden in a solitary cellar room,
no, it is Mother, Sister Soul continually
beating, begging for unfolding in Heart’s room,
so that Father, Brother’s innate
desire, is able to reveal effortlessly

Traumend Herz (Deutsch)

Ein Traum ist kein Geheimnis, noch Schatz
um einzam zu bewaren in einem Kellerzimmer,
nein, es ist Mutter, Schwester Seele die unaufhörlich
wiederholen bleibt, beten ihr im Zimmer Herzens
zu verbeiten so des Vaters Wunsch, der Brüder
angeborenen, sich mühelos öffentlich zeigen kan.

Marzace Serce (Polski)

Marzenie nie jest sekretem a ni Skarbem,
Które samotnie chowa sie, w piwnicy,
Nie, to jest Matke, Dusza siostrzana,
Powtarzajac sie bez Konca w glebi serca
i modlac Jako Ojciec, wrodzone pozadanie
Brata moze marzenie sie objawic

(comments appreciated in case of mistranslations 😉 )

Dichterhart

Een dichterhart drijft op de moederzee,
de golven gaan en keren, zij nemen alle
woorden mee om wolken te bevruchten,
een dichterhart zinkt in de moederzee,
de golven gaan en keren, zij schuren er
de bedding mee om sterren te verlichten,
een dichterhart huilt in de moederzee,
de golven gaan en keren, zij dragen het
naar horizonten en wachten om te stranden,
een dichterhart woont in de moederzee,
de golven gaan en keren, zij deinen in
de nacht, niets kan hun ritme breken,
een dichterhart leeft van de moederzee
de golven gaan en keren, zij voeden er
de zinnen mee, die ’t vasteland ontvluchten,
een dichterhart sterft in de moederzee,
de golven gaan en keren, zij drinken dan
de dichterziel, zij antwoorden met velen
een dichterhart zwijgt in de moederzee,
de woorden gaan en keren, wanneer het tij
zich draait, zullen de golven spreken.

(met dank aan @ Just_Marja)

%d bloggers liken dit: