Million

I drove you, drove you in my car,
you were young, so young, yet
million years away, the day was
young,
(as is this day, it is young too)
it had the promise of a yesterday
embedded in its Womb,
and there You were,
I drove you, I drove you through
a million journeys, music all around,
I saw you, I saw you in my car,
and you were not alone,
a scent of you is all you left,
a million, million miles away,
I never thought that from afar
I would reach out,
a hesitating thought,
a mesmerizing youth so full of life,
I watch you, watch you from afar,
I scent you, scent you in my car
a million times, one million maybe
more, that’s all there is,
it’s more than ever dreamt of,
I dream you, dream you in my car,
this thought of you is penetrating,
incense, a million ways, more journeys,
I want you, I want you in my life,
a million times,
one million,
maybe more

(Aarschot, Belgium, Church Our Lady, Tuesday September 22nd, 2015, 13:01)

Kookaburra

De wind gaat langzaam liggen,
een laatste zucht, een koppel
wilde ganzen maakt gebruik
van deze ademtocht om sierlijk
neer te strijken op het bijna
rimpelloze water, dit is
een zielentocht, een haperen,
het schateren van stemmen
klinkt misplaatst, de veerman
trekt de kabels strak, waarom
verblijven wij in deze tussenstad,
dit twijfelen tussen oevers, het op
en neer gaan van dit vloeien, en dan
die stemmen, O, die stemmen,
zij snijden als gewette messen
in dit Avondland,
vaar mij, vaar mij naar de overkant,
het land van zacht vertoeven,
niet meer hoeven,
enkel dan jouw armen en
je schoot waarnaar ik terugkeer
op die zachte ademtocht,
die laatste zucht
om sierlijk neer te strijken,
aan te meren
in jouw rimpelloze
Zee van Stilte.

(Sint-Amands, zondag 20 september 2015, 17:30 aan de Scheldebocht, bij het graf van Emile Verhaeren)

ps: “Kookaburra” is de naam die de Aboriginals (Australië) geven aan de “lachvogel”, tevens de naam van het schip dat ligt in de bocht van de Schelde bij Sint-Amands, zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kookaburra

WP_20150920_008

Deze foto werd genomen door Hermine & Eddy, bij het graf van Emile Verhaeren aan de Scheldebocht te Sint-Amands. “Toevallige” vriendelijke en hartelijke voorbijgangers, zodat het gedicht dat ik wou schrijven moeiteloos uit mijn pen vloeide! Dankje! 🙂

Liefdestijd

Domi 1

Liefde kent geen tijd. Liefde is
Tijd, ze telt geen jaren, dagen,
uren, eeuwen zijn Haar vreemd,
in lichtjaren niet uit te drukken
en wij, wij plukken er de vruchten
van, wij hopen en verlangen, wij zijn
de kinderen van morgen, zij dragen
in hun Hart al de geheimen
waarvan wij het bestaan zelfs niet
bevroeden, O,
Liefde kent geen Tijd, Zij is
Tijd, Zij strooit onmerkbaar en
met gulle handen palmen diamanten
zomaar in het rond, zoals de
zandkorrels die schitteren in de
Avondzon, of door de Wind
in fijne slierten over stranden
worden uitgesmeerd, Zij kent
geen Tijd, Zij drukt zich uit
in stralen, in kralen van
geluk, zoals die ene, ja daar,
rond je hals, jouw hals, dat
tere zachte stromenland,
waar Liefde vloeit, te allen
Tijde

(Oostduinkerke-aan-zee, Zeedijk, Bruno’s Bar, vrijdag 4 september 2015, 19:07)

Nu

Geen einde noch begin
bestaat er in dit tijdloos nu
en almaar word ik hier
opnieuw geboren
Omkijkend zie ik hoe
de toekomst zich voor mij
ontplooit en vooruit
openbaart ’t verleden mij
al haar geheimen
Zo kan ik rusten
in dit  ogenblik
zoals de wind
zonder verlangen
onzichtbaar
langs mijn wangen
dit moment vervult
onzichtbaar maar
aanwezig

Homeland

Meltdown

What happens when the snow has melted?
The undercovered now returns to light,
my eyes have to adjust and for a moment now
it seems as if the world becomes a darker place,
it is returning to the homeland without feeling
home, as if it were another one who has now
occupied the ground, the landlord long forgotten
and his name not welcome anymore, though
everything is still in place, there is an uninhabited
emptiness not leaving any room for memories,
it feels as an awakening to new beginnings,
the only company old tools to start reboot.
What happens when the snow has melted?
Tell me the truth, uncover then discover how
everything what at first sight lay hidden, now
is adjusted and waiting for your memory
to get stored, so focus right, become new light,
be the blueprint that the snow has melted.

img > our Firetable